Budynek, w którym ma powstać Izba Celna w Opolu, prace odbywały się w 2019 roku.


Budynek wielorodzinny w Głuszycach, prace odbywały się w 2019 roku.


Budynek Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu, prace odbywały się w 2019 roku.


Budynek wielorodzinny w Nowej Rudzie, prace odbywały się w 2019 roku.


Budynek Wyższej Szkoły Oficerskiej w Łodzi, prace odbywały się w 2018 roku.