Do osuszania budowli stosuje się wiele rozmaitych metod, jedną z nich jest metoda iniekcji krystalicznej. Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej od wnętrze obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.

Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet – jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli w Polsce, jest ekologiczna,
bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców. Technologia ta daje lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego też, przed iniekcją dodatkowo nawilża się otwory iniekcyjne w murze. Blokadę przeciwwilgociową krystaliczną uzyskuje się praktycznie w czasie siedmiu dni. Uszczelniające działanie środka według wynalazku polega na tym, że jeden ze składników mieszaniny – aktywator krzemianowy, penetruje  w promieniu około 7-8 cm od środka otworu iniekcyjnego w murze metodą dyfuzji, następnie jony wapniowe, pochodzące ze specyficznej dysocjacji portlantydu, powodują wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku najprawdopodobniej typu polikrzemianu wapniowego.

Na 42 Światowej Wystawie Wynalazczości w Brukseli w listopadzie 1993 r. technologia iniekcji krystalicznej reprezentująca polskie wynalazki została nagrodzona medalem burmistrza Brukseli i nagrodą ambasadora RP w Belgii. W roku 1995 technologia iniekcji krystalicznej została zgłoszona do reprezentowania Polski na Światowej Wystawie Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii i została wyróżniona złotym medalem. W maju 1996 roku technologia była prezentowana na Światowej Wystawie Wynalazczości w Pittsburghu w USA  i została także wyróżniona złotym medalem oraz nagrodą specjalną Rosyjskiej Akademii Nauk. We wrześniu 1996 roku technologia iniekcji krystalicznej została na wystawie w Pekinie, gdzie również otrzymała złoty medal. W okresie od lipca 1987 roku osuszonych zostało w kraju i za granicą ponad 20 tysięcy obiektów. Na licencji iniekcji krystalicznej pracuje 284 polskich firm oraz 20 zachodnioeuropejskich. Prace osuszające metodą iniekcji krystalicznej wykonano między innymi w Teatrze Narodowym w Warszawie, domu urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, katedrze polowej Wojska Polskiego, Wieczerniku na Jasnej Górze, budynku Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przeciwwilgociową izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej wykonuje się w następujący sposób:

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności do tego, czy budynek jest podpiwniczony czy też nie.
2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą. Wodą do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem.
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 cm od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny.
4. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować w ciągu 30 minut. Otwory iniekcyjne wierci się w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, różnica polega jedynie na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku.

     
Rys. 1. Graficzny model krystalizacji produktów iniekcji w metodzie iniekcji krystalicznej.  Rys. 2. Symulacyjne obrazy prawdopodobieństwa rozkładu produktów reakcji dysspatywnych.  Rys. 3. Obraz doświadczalny krystalizacji produktów reakcji falowej w rurce szklanej w trzech różnych fazach.

 


.